0
Tấm Bass Trap Helen Wall
Tấm Bass Trap Helen Wall
Tấm Bass Trap Helen Wall

Tấm Bass Trap Helen Wall

(0 đánh giá)
17.960.000₫
Màu Sắc
FG | (TC247) Walten
Số lượng
Chi tiết
Purpose
- Room mode control
- Bass ratio control
- Low frequency RT reduction
- Improving low frequency response
- Reducing low frequency time decay

Thông tin chi tiết

Features 
Type: Pistonic Diaphragmatic Absorber
Absorption range: 80 Hz to 120 Hz
Peak Absorption Frequency: 90 Hz
 
ecommended for
- Hi-Fi Listening Rooms
-  Media Rooms
-  Home Cinemas
-  Living Rooms

Thông số kỹ thuật

Dimensions:
FG - SF | 1190x595x64mm
FG - WF | 1190x595x64mm

Video

Đánh giá

(0 đánh giá) Viết đánh giá