0
Tấm tiêu âm Artnovion Komodo Doble V W - Absorber
Tấm tiêu âm Artnovion Komodo Doble V W - Absorber
Tấm tiêu âm Artnovion Komodo Doble V W - Absorber

Tấm tiêu âm Artnovion Komodo Doble V W - Absorber

(0 đánh giá)
14.770.000₫
Màu Sắc
FG | (L20) Grey Aluminium
Số lượng
Chi tiết
Purpose
- RT reduction
- Flutter echo control
- Reducing excessive reverberation
- Improving speech intelligibility

Thông tin chi tiết

Recommended for
- Hi-Fi Listening Room
- Media Room
- Home Cinema
- Living Room 
 
Features
Type: Absorber
Absorption Range: 250 Hz to 4000 Hz
Acoustic Class: C | (aw) = 0,7

Thông số kỹ thuật

Dimensions:
FG - LW | 595x1190x55mm
FG - NW | 3x595x1190mm

Video

Đánh giá

(0 đánh giá) Viết đánh giá