0
Tấm Tán Âm Artnovion Myron E
Tấm Tán Âm Artnovion Myron E
Tấm Tán Âm Artnovion Myron E

Tấm Tán Âm Artnovion Myron E

(0 đánh giá)
4.510.000₫
Màu Sắc
FG | (E03) Nero
Số lượng
Chi tiết
Purpose
- Enlarging sweet spot
- Specular reflection control
- Flutter echo control

Thông tin chi tiết

Recommended for
- Control room
- Recording room
- Home studio
- Broadcast studio
- Drum room

Thông số kỹ thuật

Dimensions
Myron E | 595x595x150mm

Video

Đánh giá

(0 đánh giá) Viết đánh giá