0
Tấm Tán Âm Artnovion Siena W
Tấm Tán Âm Artnovion Siena W
Tấm Tán Âm Artnovion Siena W

Tấm Tán Âm Artnovion Siena W

(0 đánh giá)
18.710.000₫
Màu Sắc
FG | (L06) Noir Vintage
Số lượng
Chi tiết

Purpose
- Flutter echo control
- Specular reflection control
- Enlarging sweet spot

Thông tin chi tiết

Recommended for
- Hi-Fi Listening Room
- Media Room
- Home Cinema

Thông số kỹ thuật

Dimensions:
FG - LW | 595x595x66mm

FG - NW | 595x595x66mm

Video

Đánh giá

(0 đánh giá) Viết đánh giá